hökm

hökm
is. <ər.>
1. Əmr, buyruq, sərəncam. <Mirzə Məmmədqulu:> Camaat, bu gün cənab naçalnikin hökmü mövcibincə burada bir siyahı qərar verilib. C. M.. <İskəndər:> Hökmümə baş əydi Hind, Həbəş, İran. A. Ş.. Hökm çıxmaq – əmr gəlmək, göstəriş verilmək. . . Möminlər və dindarlar mərkəzindən hökm çıxmışdı ki, gərək qurban bayramının günü bir nəfər oxumuş məscidə gəlməmiş olmasın. . C. M.. Hökm etmək (eləmək) – 1) əmr etmək, buyurmaq, sərəncam vermək. Padşah hökm elədi, həkimi Diləfruz xanımın yanına apardılar. «Məsum». Mən aşıq dara çəkər; Zülfünü dara çəkər; Şahın qəzəbi tutsa; Hökm elər, dara çəkər. (Bayatı); 2) məc. ağalıq etmək, hökmranlıq etmək, hökm sürmək. <Nüşabə:> Fələklər dönsə də, ürəyim dönməz; Zülmət hökm etsə də, al günəş sönməz. A. Ş.. Təyyarə meydanı, qazma daxmalar; Ətrafda hökm edir çovğun, şaxta, qar. M. R.. Hökm sürmək – bax hökm etmək 2-ci mənada. İndi hökm sürür acı hıçqırıq; Ağlayıb, ağlayıb, susdular artıq. M. R.. Ağır bir sükutun qəsəbədə hökm sürdüyünü görən Leylək çiynindəki beşaçılan tüfəngini hərləyib əlinə aldı. S. R..
2. İşə baxdıqdan sonra məhkəmənin çıxardığı qərar. Məhkəmənin hökmü. Hakim hökmü elan etdi. – Qanun üzrə mühakimə olundu; Fərman çıxdı, asılsın, hökm oxundu. A. S.. Hökm vermək – işə baxdıqdan sonra məhkəmədə qərar çıxarmaq. // məc. Güc, qüvvə, təsir. Yayın hökmü keçdi. – Qışın hökmü rəvandır; Hər tərəf ağ boyanmış. R. R..
◊ Hökmdən düşmək hüq. – öz qüvvəsini itirmək, əhəmiyyətini itirmək, nüfuzunu itirmək. Köhnə qərar hökmdən düşdü. Hökmü keçmək – 1) hökmü, qüvvəsi, nüfuzu, təsiri olmaq, əmri, göstərişi yerinə yetirilmək; 2) bax hökmdən düşmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Hokm — es un juego de Barajas (naipes) en el que se utiliza una baraja francesa, que consta de 52 naipes. El juego es una versión del juego Whist de Origen Persa jugado extensamente en Irán (Persia) con dos, tres o cuatro jugadores compitiendo entre… …   Wikipedia Español

  • Hokm — ( fa. حُکْم) is a version of the card game Whist played in Iran with four players competing against each other in two teams. It is similar to spades, but there is no bidding, and trump is declared every hand.Gameplay and MechanicsArrangementThe… …   Wikipedia

  • hökmən — z. <ər.> Mütləq, necə olursa olsun, hələm həlbət. Axşam hökmən bizə gəl. – Amma Teymur istəyirdi ki, Güldəstə hökmən o gecəni xatırlasın. H. Seyidbəyli. İnanıram mən; Həmin o həqiqət gələcəkdir; Başqa birisinin dililə hökmən; Deyiləcəkdir.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Hökməli — Infobox Settlement name =Hökməli settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Absheron leader title = leader… …   Wikipedia

  • hökm — ə. 1) hakimlik, hökumət; 2) əmr, göstəriş, fərman; 3) qüvvət, nüfuz; 4) təsir …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hökmən — ə. mütləq, qəti, sözsüz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəhökm — f. və ə. hökmündə, hökmü ilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əhkam — ə. «hökm» c. t. heç bir şey əlavə oluna bilməyən, dəyişilməz hökm; doqma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əlhökmülillah — ə. hökm Allahındır …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Court piece — Origin South Asia (also popular in Iran, Suriname, Netherlands) Players 2×2 Cards 52 Play Counter clockwise (mostly) Card rank (highest to lowest) A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”